تغییر زبان

چسب سیلیکات مخصوص مواد شوینده

سیلیکات سدیم در صنایع شوینده:

جهت جداسازی ذرات چربی و معلق نگه داشتن آنها جلو گیری از خوردگی. به صورت کلی این ماده به عنوان محلول بافر کاربرد دارد .برای چند قرن هم سیلیکاتهای مایع و هم متا سیلیکات ها به عنوان واحد سازنده در صابون ها استفاده می‌شوند.

سیلیکات های مایع در صابون های قالبی و آرایشی برای جلوگیری از ترشیدگی اضافه می شوند . در انواع رختشویی های تجاری و سلف سرویس‌ها، متا سیلیکات‌ها به عنوان سازنده صابون شناخته شده‌اند. در شوینده های سنتزی، فسفات ها و دیگر مواد به کار می‌روند و باعث خوردگی آلومینیوم، روی و آلیاژهای مشخصی در ساختار ظرفشویی خانگی به کار می روند، می‌شوند.

مشارکت سیلیکات سدیم در ترکیب شوینده ها باعث کنترل خوردگی و حمله قلیایی و اولسیون سازی چربی ها و روغن های آلی و کاهش سختی کلسیمی و منیزیمی می‌گردد.

 

سیلیکات سدیم در صنایع شوینده

سیلیکات سدیم در صنایع شوینده