تغییر زبان

روش تولید سیلیکات سدیم

شماتیک روش تولید را در شکل زیر مشاهده می کنید :

 

فرایند تولید سیلیکات

فرایند تولید سیلیکات

شرکت  نفیس سیلیکات سپاهان قادر به تولید انواع چسب سیلیکات با نسبت‌های مختلف واز بومه های ۲۵تا ۶۰ می باشد دانسیته سیلیکات سدیم در صنعت بر حسب درجه بومه Baume بیان می‌شود که به دانسیته ی ویژه قابل تبدیل است.
در جدول زیر ارتباط میان بومه و دانسیته‌ی ویژه بیان شده است:

در آزمایشگاه نفیس سیلیکات سپاهان ازروشهای استاندارد بین المللی برای تعیین ویسکوزیه ،دانسیته وPH استفاده می گردد .
به عنوان مثال برای تعیین دانسیته در ۲۰درجه سانتی گراد ازهیدروسنجی دانسیته برای سیلیکات سدیم استفاده می گردد

بومه سنج

بومه سنج

همچنین ویسکوزیته یا لزجت با استفاده از دستگاه ویسکومتر برحسب واحد سانتی پواز قابل اندازه گیری می‌باشد که در صنعت چسب از اهمیت به سزایی برخوردار است.

محبوب ترین نوشته ها

لایک در فیس بوک