تغییر زبان

مواد اولیه ریخته گری و فولاد

فروشگاه نفیس تامین کننده مواد اولیه ریختگری و فولاد سازی

ریخته گری و فولاد

فرو آلیاژها انواع گرافیت مواد قالبگیری
فرو سیلیکو منیزیم گرافیت کم سلفور (پترولیوم کک) پودر زغال
فرو سیلیکس گرافیت پر سولفور (پترولیوم کک) بنتونیت
فرو منگنز گرافیت چرب سلاکس
فرو کروم چسب سرد
فروتیتانیوم
فرونیوبیوم
فرو مولیبدن
فرو وانادیم
فرو تنگستن
فرو کربن
نیکل

آدرس فروشگاه : اصفهان نجف اباد سه راهی یزدانشهر خیابان مفتح پلاک ۳ فروشگاه نفیس

تلفن تماس : ۰۳۱۴۲۴۴۹۶۶۶

مدیریت : ۰۹۱۳۱۳۳۳۵۵۸

فکس : ۰۳۱۴۲۴۴۷۶۶۶