تغییر زبان

متاسیلیکات سدیم

خرید متا سیلیکات سدیم

واژه فارسی: متاسیلیکات سدیم
واژه انگلیسی: Sodium metasilicate , Na2SiO3

متا سیلیکات

متا سیلیکات

فروش متا سیلیکات سدیم

سیلیکات سدیم، همچنین به نام «آب شیشه» که به صورت جامد در دسترس است. انواع محلول مایع آن در صابون‌سازی، پاک‌کننده‌های صنعتی، چسب، سیمان‌سازی، رنگ، قالب ریخته‌گری، پایدارسازی پراکسید و کنترل خوردگی در لوله‌های آب و پیش‌مادهٔ سیلیس مخلوط زئولیت کاربرد دارد.

مهمترین ماده چربی گیر و پاک کننده است.

این ماده پودری سفید رنگ و بدون بو می‌باشد که به عنوان روان‌ساز در صنایع کاشی و سرامیک و لعاب آنها به کار می‌رود. این ماده در صنایع شوینده نیز کابرد بسزایی دارد.

 

متاسیلیکات سدیم

متا سیلیکات سدیم