تغییر زبان

نوشته دسته بندی شده در : صنایع شوینده
نوشته دسته بندی شده در : صنایع شوینده
کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع شوینده

کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع شوینده

سیلیکات سدیم در صنایع شوینده جهت جداسازی ذرات چربی و معلق نگه داشتن آنها، جلوگیری از خوردگی و به صورت کلی این ماده به عنوان محلول بافر کاربرد دارد. برای …
ادامه مطلب

نویسنده : admin